Asteptati sa se incarce fisierul!
Despre noi...
Grupul de Acțiune Locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare este o asociație cu personalitate juridică, ce reprezintă un parteneriat public-privat, constituit din reprezentanți ai sectorului public, privat și civil din arealul celor treu subdiviziuni montane.
Scopul GAL MMTMM este dezoltare durabilă a comunităților din zonă, și adiacente acesteia.
Obiectivele pe care GAL MMTMM și le propune prin Strategia de Dezvoltare Locală sunt:
• dezvoltarea economică a comunității;
• reconstrucția ecologică și conservarea ariilor naturale protejate, inculsiv situri Natura 2000;
• restaurarea și conservarea siturilor;
• protejarea categoriilor defavorizate din comunități;
• promovarea si conservarea valorilor traditionale morale, culturale și de cult;
• promovarea principiilor democrației, ale statului de drept și și egalității de șanse;
• dezvoltarea fizică și intelectuală a tinerilor;
• promovarea parteneriatelor naționale și internaționale;
În prezent asociația are 57 de membri.
Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău reprezintă o structură GAL MMTMM, în conformitate cu OUG 57/2007 cu modificările ulterioare și Contractul de administrare nr 1/01.03.2011 între Ministerul Mediului si Pădurilor și GAL MMTMM.
Scopul Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău este asigurarea stării de conservare bună pentru habitatele și speciile de interes comunitar prezente pe teritoriul celor două situri Natura 2000
Statistica:
Numar total vizite:
34,191
Vizitatori in pagina:
2
Max. vizitatori simultani:
871
Moment de maxim:
14/02/2021
info