Asteptati sa se incarce fisierul!
Rezervații naturale în Munții Trascău
ROSPA 0087 Munții Trascău
Suprafata: 93.189 ha
Altitudinea medie: 763 m.
Regiunea biogeografică: Alpină și Continentală
Situare administrative: Județele Alba și Cluj
Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC:
A104 Bonasa bonasia
A224 Caprimulgus europaeus
A030 Ciconia nigra
A031 Ciconia ciconia
A239 Dendrocopos leucotos
A081 Circus aeruginosus
A084 Circus pygargus
A082 Circus cyaneus
A098 Falco columbarius
A320 Ficedula parva
A255 Anthus campestris
A321 Ficedula albicollis
A246 Lullula arborea
A072 Pernis apivorus
A234 Picus canus
A229 Alcedo atthis
A215 Bubo bubo
A122 Crex crex
A091 Aquila chrysaetos
A080 Circaetus gallicus
A238 Dendrocopos medius
A103 Falco peregrinus
A338 Lanius collurio
A089 Aquila pomarina
A236 Dryocopus martius
Specii de păsări cu migrație regulat nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC:
A383 Miliaria calandra
A214 Otus scops
A250 Ptyonoprogne rupestris
A086 Accipiter nisus
A228 Apus melba
A253 Delichon urbica
A099 Falco subbuteo
A252 Hirundo daurica
Calitate și importanță:
Zona constă din păduri de foioase, respectiv pșunile și fânețele semi-naturale dintre păduri. Include multe chei și zone stâncoase cu păsările caracteristice acestor zone. Astfel adăpostește cele mai însemnate efective cuibăritoare de acvilă de munte, important fiind și prezența a câtorva perechi de șoim călător și buhă. Alte specii cu efective semnificative sunt cele caracteristice pădurilor de fag: 3 specii de ciocănitoare și muscarul gulerat. Este de asemenea important pentru alte specii răpitoare, respectiv păsări ale zonelor deschise cu tufărișuri răzlețe. Pajiștile susțin un efectiv important de cristel de câmp (mai ales depresiunea Trascăului) și servesc ca zonă de hrănit pentru răpitoare.
Statistica:
Numar total vizite:
34,191
Vizitatori in pagina:
3
Max. vizitatori simultani:
871
Moment de maxim:
14/02/2021
info